Liên hệ
ĐC: 88 Trưng Nữ Vương, TP Châu Đốc, An Giang
ĐT: +84 763 564 139
Fax: +84 763 564 159
Email: chauphohotel@vnn.vn
Website: www.chauphohotel.com